Shëndeti i Internetit

Mozilla ka një mision për ta mbajtur Internetin të lulëzuar dhe të shëndetshëm. Ejani me ne!

Common Voice

Bëni të dëgjohet zëri juaj… përnjëmend

Jepni ndihmesën tuaj te mediateka zanore e parë e botës e krijuar nga vullnetarët. Si burim i hapur, i lirë, ajo do të ndihmojë novatorët të krijojnë teknologji nga e cila përfitojmë — dhe na kupton — të tërë neve.

Incizoni në Common Voice

Podcast

Podcast-i përfundimtar mbi Shëndetin e Internetit

Dëgjonani! Trajtojmë gjithçka që ka të bëjë me Shëndetin e Internetit dhe se si mund të përfshiheni.

HIdhuni një sy podcast-eve tanë

Decentralizim

Mundësia e zgjedhjes është gjë e mirë

Shfletoni në mënyrë të pavarur

Alfabetizëm Web

Qytetarë të Internetit

Shihni Alfabetizmin Web

Përfshirje Dixhitale

Le ta përdorim Internetin më mirë, tok

Më tepër mbi Përfshirjen Dixhitale

Të qenët i hapur

Raport i Shëndetit të Internetit

Gjithçka rreth Shëndetit të Internetit

Internetit iu bë një kontroll i plotë dhe përfundimet gjenden këtu.

Lexoni Raportin e Shëndetit të Internetit