Hidhni në hartë rrjetet pa tel të lagjes tuaj.

Mozilla Stumbler është një skanues rrjetesh pa tel, me burim të hapur, që grumbullon tejtëdhëna rrjetesh GPS, celulari dhe pa tel për bazën tonë të të dhënave të lokalizimit.

  1. Instaloni Mozilla Stumbler

    Merreni në Google Play

    Mësoni më tepër rreth Shërbimeve të Lokalizimit Mozilla dhe zbuloni më tepër rrugë për t’u përfshirë.