Shihni The Joy of Coding, mandej diskutojeni me moxillianë të tjerë

Te Firefox-i mund të japë ndihmesë cilido, duke gjetur dhe ndrequr të meta që njerëzit i njoftojnë përmes Bugzilla-s. Shihni një demonstrim të kësaj prej një inxhinieri të Firefox-it, që të shihni se për se bëhet fjalë.

  1. Shihni hyrjen.

    @mike_conley merret aty për aty me të meta të Firefox-it, teksa flet për procesin.

    View more Joy of Coding videos

    Përfshihuni

    Bëhuni Pjesë e Bashkësisë së Kodimit dhe filloni të bashkëpunoni me moxillianë të tjerë anembanë rruzullit.