Shkruani në Twitter për @StartMozilla dhe shihni se si mund të kontribuoni me aftësitë tuaja teknike

Ka kaq shumë rrugë për t’u aktivizuar me Mozilla-n dhe për të përkrahur shfletuesin. Nëse jeni gati të ndreqni për herë të parë një të metë, shkruani diçka për @StartMozilla që të filloni me të metën më të përshtatshme për ju.

  1. Tweet This

    Dua të kontribuoj për Mozilla-n! @startmozilla, më tregoni si mund të ndihmoj tok me ju në mbrojtjen e web-it të hapur.

  2. Ndiqeni @startmozilla në Twitter