Sprístupňujeme úplne nový internet.

Pozrite si niektoré z našich najnovších inovácií — sú postavené na otvorených webových technológiách a sú nadizajnované tak, aby pomohli udržať internet zdravý a dostupný navždy.

Prinášame virtuálnu realitu na web

Pomocou WebVR môžu vývojári, dizajnéri a umelci zdieľať svoje skúsenosti s VR na webe.

Ďalšie informácie

Firefox Quantum pre vývojárov je tu (a je rýchly)

Nový Firefox Developer Edition má nový, neuveriteľne rýchly CSS engine napísaný v Ruste. Obsahuje taktiež inovatívne funkcie, ako panel CSS Grid Layout a ladenie frameworku.

Ďalšie informácie

Pomocou webu meníme hru

Pomocou webových technológií propagovaných Mozillou posúvajú vývojári hry na novú úroveň.

Pozrite sa, čo je nové

Budujeme internet vecí

Pracujeme na vytvorení otvorenej štruktúry internetu vecí - softvéru a služieb, ktoré budú medzi sebou komunikovať prostredníctvom pripojených zariadení.

Začíname

Budujeme prehliadač, ktorý vás dostane

Nasledujúca generácia objavov na webe je prehliadač, ktorý je viac intuitívny, použiteľný a prispôsobený vám.

Ďalšie informácie

Inovatívny a bezpečnejší programovací jazyk

Podporovaný Mozillou, Rust umožňuje prehliadačom, systémom a ďalším programom bežať omnoho rýchlejšie a oveľa bezpečnejšie.

Ďalšie informácie o Ruste

Blogy

Prečítajte si najnovšie informácie na technologických blogoch Mozilly.

 • Quickly Alter Typography with Firefox Font Editor

  Hacks

  Have you ever landed on a web page and wondered what fonts are being used? Have you asked yourself where those fonts come from or why a particular font isn’t loading? The font editor in Firefox provides answers and insights, and gives you the ability to make font changes directly, with a live preview.

  Pokračovať v čítaní
 • Faster Layouts with CSS Grid (and Subgrid!)

  Hacks

  CSS Grid has been available in most major browsers since early 2017, and it makes web layout more powerful than ever before. But complex-looking new syntax (line-names! grid-areas! minmax! fit-content! fr units!) and missing IE11 support can make it scary. Don’t let that stop you. Miriam Suzanne offers some basic approaches you can put to work today.

  Pokračovať v čítaní
 • Developing cross-browser extensions with web-ext 3.2.0

  Hacks

  The web-ext tool was created at Mozilla to help you build browser extensions faster and more easily. Although our first launch focused on support for the desktop Firefox browser, followed by Firefox for Android, our vision was always to support cross-platform development once we shipped Firefox support. With the 3.2.0 release, you can finally use web-ext to truly build cross-platform extensions!

  Pokračovať v čítaní
 • Firefox’s New WebSocket Inspector

  Hacks

  The Firefox DevTools team and our contributors were hard at work over the summer, getting Firefox 70 jam-packed with improvements. We are especially excited about our new WebSocket inspection feature. To use the inspector now, download Firefox Developer Edition, and open the DevTools’ Network panel to find the Messages tab. Then, keep reading to learn more about WebSockets and the tricks that the new panel has up its sleeve.

  Pokračovať v čítaní