Zdravý internet znamená, že sa každý môže rozvíjať

Ľudia na celom svete by mali vedieť všetko, čo potrebujú na využitie celej sily internetu za účelom zlepšenia ich životov a svetu. To znamená, že každý by mal vedieť čítať, písať a prispievať na internete. Zdravý internet je tu pre vás.

Zmysluplná tvorba webovej gramotnosti pre všetkých

Webová gramotnosť obsahuje všetky znalosti, ktoré potrebujeme na uvažovanie a na tvorbu na internete.

Mnoho ľudí vníma webovú gramotnosť ako schopnosť programovať. No webová gramotnosť je oveľa širší pojem. Pokrýva všetky schopnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli sebavedomo pohybovať na internete. Aby sme sa mohli stať digitálnymi občanmi, musíme všetci vedieť ako vyhľadávať na internete, zdieľať informácie, ktorým veríme, no najmä ako svoje znalosti prehlbovať.

Ako môžete rozvíjať svoju webovú gramotnosť

Ako Mozilla tvorí webovú gramotnosť, ktorá má zmysel pre všetkých

 • Definujeme pojem

  Spolupracujeme s odborníkmi na tvorte mapy webovej gramotnosti, ktorá obsahuje jasnú a praktickú definíciu webovej gramotnosti.

 • Presadzujeme vhodné podmienky pre vzdelávanie

  Spolupracujeme so vzdelávacími a politickými organizáciami, ktoré považujú webovú gramotnosť za základ pre ďalšie vzdelávanie.

Účinná výučba webových znalostí

Webová gramotnosť by mala byť základným pilierom vzdelávania, rovnako, ako je čítanie, písanie a matematika - a mala by byť vyučovaná všade.

Webovú gramotnosť sa možno naučiť ako akúkoľvek inú základnú znalosť a najlepšie sa učíme skúšaním. V digitálnom svete sa neučíme v triede ale kdekoľvek, kde je internetové pripojenie. Potrebujeme všetky druhy znalostí a zdrojov pre výučbu webovej gramotnosti, aby sa všetci mohli učiť čo najjednoduchšie a najlepšie.

Ako môžete vyučovať webovú gramotnosť

 • Staňte sa učiteľom webu

  Pomocou týchto aktivít a pokynov môžete vaše deti alebo priateľov naučiť základy webovej gramotnosti.

 • Spýtajte sa

  Povedzte svojej škole alebo škole svojich detí, že webová gramotnosť patrí medzi základné vzdelanie a nemala by sa obmedzovať iba na počítačové učebne.

Ako Mozilla vyučuje webovú gramotnosť

Rozvoj digitálneho občianstva

Základnou súčasťou webovej gramotnosti je porozumenie silám, ktoré tvoria náš život na internete - ako spoločnosti tvoria náš zážitok na internete, politici tvoria pravidlá a ovplyvňujú veľkosť moc,i ktorú máme ako občania internetu pri jeho tvorbe. Mať slovo pri tvorbe našej zdieľanej budúcnosti na webe znamená mať moc rozhodovať o hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité a postaviť sa za ne, keď sú v ohrození.

Ako môžete rozvíjať svoje digitálne občianstvo

 • Informujte sa

  Na čom vám na internete najviac záleží? Na súkromí? Sieťovej neutralite? Na začlenení? Prečítajte si o týchto problémoch viac a nájdite si svoju vlastnú cestu, ako sa s nimi popasovať.

Ako Mozilla rozvíja digitálne občianstvo

 • Zvyšujeme povedomie

  Vytvárame priestor pre porozumenie, rozhovory a komunity, ktoré pomáhajú udržiavať zdravý internet, napríklad stránky, ktoré práve teraz čítate a kampane ako Reforma autorských práv.

 • Vzdelávame zákonodarcov

  Bojujeme na politickej úrovni, aby politici pochopili úlohu digitálneho sveta v našej spoločnosti a zaviedli pravidlá pre posilnenie postavenia občanov.

Chcete viac?

Prečítajte si o webovej gramotnosti v našej Správe o zdraví internetu.