Zdravý internet je prístupný všetkým

Čím viac hlasov, jazykov a ľudí prispieva svojim obsahom na internet, tým bohatší zážitok pre každého. Ale celý internet ešte nie je prístupný, príjemný a bezpečný pre každého. Spolu máme silu tvoriť web a spolu s ním aj svet. Zdravý internet je pre vás otvorený.

Digitálne začlenenie znamená podporu rozmanitosti

Aby mohol internet naplno využiť svoj potenciál, musí odrážať rozmanitosť a skúsenosti všetkých ľudí po celom svete.

Akokoľvek prístupný sa web môže zdať, stále to neplatí pre všetkých. Viac než polovica sveta internet stále nemá - rozvíjajúce sa ekonomiky a okrajové spoločenstvá sú často úplne posledné skupiny, ktoré sa k nemu dostanú. Internet taktiež používa omnoho menej žien ako mužov. Bez rozmanitosti medzi jeho tvorcami bude aj web nevyvážený.

Ako môžete podporiť rozmanitosť

 • Tvorte obsah

  Tvorte svoj vlastný obsah na webe - napríklad videá, blogy, GIFy - vo vašom jazyku a pre váš región.

 • Budujte nové zdroje

  Podporte zdroje, ako je napríklad Wikipédia, ktorá významne znižuje prekážky pri prístupe k vedomostiam - alebo ešte lepšie, pomôžte ju budovať. Wikipédia potrebuje viac a viac rozmanitosti a prispievateľov.

Ako Mozilla podporuje rozmanitosť

 • Zjednodušujeme prístup

  Vylepšujeme štandardy pre zjednodušenie prístupu a robíme Firefox prístupnejším, napríklad s pomocou nášho tímu Accessibility.

 • Budujeme digitálne zručnosti

  Vďaka spolupráci s UN Women pomáhame ženám v Afrike a zvyšku sveta získať digitálne zručnosti.

Digitálne začlenenie znamená rešpekt

Všetci by sme mali mať možnosť prispievať na internete bez strachu o našu povesť, naše sebavedomie či bezpečnosť.

Všetci niekedy vidíme na internete škaredé komentáre. Web tak môže pôsobiť ako veľmi nepriateľské miesto - najmä pre ženy, menšiny a členov marginalizovaných komunít. Odrádzanie ľudí od pripojenia na internet a od jeho používania, kyberšikana a násilie ohrozuje nielen jednotlivcov, ale aj internet samotný.

Ako môžete pomôcť udržiavať rešpekt

Ako Mozilla pomáha udržiavať rešpekt

 • Podporujeme nástroje pre bezpečnosť

  Podporujeme projekt Coral, ktorý pracuje na zlepšení práce novinárov a komunít pri používaní webu, vrátane nástrojov, ako je Talk, ktorého cieľom je vytvoriť chytrejší a bezpečnejší priestor pre komentáre.

 • Podporujeme jednotlivcov

  Podporujeme tvorbu bezpečných miest na internete, ako je napríklad Teaching Kit: Combating Cyber Violence Against Women and Girls.

Digitálne začlenenie znamená podporu univerzálneho prístupu k celému internetu

Každý z nás by mal mať prístup k dostupnému, kvalitnému a neobmedzenému prístupu na internet.

Aby sme mohli prispievať na internete, musíme sa na ňom najprv nachádzať. Programy, ktoré ponúkajú bezplatný alebo dotovaný prístup na internet ho ale často ponúkajú pomalý či dokonca obmedzený a tým vytvárajú „chudobný internet pre chudobných ľudí“. Najväčšími extrémami sú vlády, ktoré pre dosiahnutie svojich vlastných cieľov vypínajú internet alebo jeho časti, čím poškodzujú práva ľudí a zdravie celosvetovej ekonomiky.

Ako môžete podporiť univerzálny prístup

 • Darujte svoju techniku

  Darujte svoje staré počítače, notebooky a telefóny neziskovým organizáciám, ktoré ich zrenovujú a distribuujú medzi menej rozvinuté komunity.

 • Agitujte za otvorenosť

  Povedzte svojim zástupcom, že otvorený a cenovo dostupný prístup na internet pre všetkých by mal byť ich politickou prioritou.

Ako Mozilla podporuje univerzálny prístup

 • Presadzujeme neutralitu

  Bojujeme za sieťovú neutralitu, aby mal každý prístup k rovnakému internetu.

 • Pripájame nepripojených

  Sponzorujeme Equal Rating Innovation Challenge a hľadáme nové riešenia pre pripojenie ďalších ľudí ku skutočnému a otvorenému internetu.

Chcete viac?

Prečítajte si o digitálnom začlenení v našej Správe o zdraví internetu.