Zdravý internet je tvorený a vlastnený nami všetkými

Internet vďačí za svoj úspech z veľkej časti otvorenosti - jeho otvorená, zdieľaná infraštruktúra umožňuje každému tvoriť, surfovať či dosahovať úspechy. Niekoľko veľkých spoločností sa ho však snaží uzavrieť a získať kontrolu nad jeho obsahom. Spoločne môžeme bojovať a zaistiť tak, že nikto nebude obmedzovať prístup k internetu. Zdravý internet patrí vám.

Decentralizácia znamená sieťovú neutralitu

Nikto by nemal mať právo obmedzovať náš prístup na internet za účelom osobného zisku.

Čo sa týka prístupu na internet, sme závislí na poskytovateľoch - operátoroch a ďalších spoločnostiach. To im dáva možnosť obmedziť náš prístup pre ich vlastné obchodné účely - zvýhodniť svoje produkty, blokovať stránky či značky alebo účtovať rozdielne ceny a ponúkať rozdielne rýchlosti podľa druhu obsahu. Sieťová neutralita zakazuje poskytovateľom internetu diskriminovať na základe obsahu, takže všetci majú rovnaké právo na prístup k obsahu.

Ako môžete podporiť sieťovú neutralitu

 • Nebojte sa rozprávať

  Boj za sieťovú neutralitu pokračuje po celom svete. Pravidlá, ktoré boli prijaté v USA a v Európe musia byť zachované a uplatňované. Kontaktujte svojho parlamentného zástupcu a vyjadrite svoju podporu.

Ako Mozilla podporuje sieťovú neutralitu

 • Podpora zmeny pravidiel

  Pri vytváraní pravidiel zmysluplného uplatňovania sieťovej neutrality spolupracujeme priamo so zákonodarnými orgánmi v Spojených štátoch, Európe, Indii a v celom svete.

 • Budovanie komunity

  Podporujeme celosvetovú komunitu vášnivých používateľov internetu, ktorí zdieľajú našu víziu.

Decentralizácia znamená interoperabilitu

Web by mal zostať otvorený a interoperabilný, aby sme mohli zachovať jeho jednotnosť, transparentnosť a množstvo možností.

Interoperabilita je zložité slovo s jednoduchým významom: váš zážitok s webu je rovnaký na všetkých prehliadačoch, hardvéri a operačných systémoch, pretože tak bol navrhnutý - a postavený na otvorených štandardoch. Otvorené štandardy umožňujú komukoľvek vymyslieť nové možnosti vylepšenia zážitku z webu. Avšak interoperabilita stráca podporu v prospech uzavretých systémov - a s ňou strácame transparentnosť, možnosť spolupráce a inovácií.

Ako môžete podporiť interoperabilitu

 • Buďte nezávislí

  Inovácie môžu prísť odkiaľkoľvek - obzvlášť, keď ich podporujeme. Vyskúšajte aplikácie a produkty od firiem, ktoré zatiaľ nepoznáte.

Ako Mozilla podporuje interoperabilitu

 • Nastavujeme štandardy

  Pracujeme s orgánmi na tvorbu otvorených štandardov a niektoré dokonca vedieme, napríklad IETF a W3C.

 • Ideme príkladom

  Budujeme vlastné interoperabilné produkty a podporujeme webových vývojárov prostredníctvom iniciatív, ako je Mozilla Developer Network.

Decentralizácia znamená konkurenciu a možnosť voľby

Internet by mal podporovať zdravú súťaž medzi spoločnosťami, poskytovať možnosti pre podnikateľov a zmysluplnú voľbu pre používateľov.

Personalizovaný internet je vzrušujúca predstava. V súčasnosti sa z nej však črtá to, že ak ho budeme mať, budeme sa musieť uzatvárať do ekosystému jednej spoločnosti - čo možno v súčasnosti váš zážitok zlepšuje, no v budúcnosti ho môže výrazne limitovať. Konkurencia bude zmenšená na niekoľko spoločností, ktoré môžu ponúknuť všetko, ktoré budú združovať silu existujúcich technologických gigantov a veľmi sťažia vstup nových spoločností so skvelými nápadmi na trh.

Ako môžete ovplyvniť konkurenciu a možnosť voľby

 • Buďte si vedomí kompromisov

  Uistite sa, že rozumiete všetkým súvislostiam a dopadom pred tým, než sa rozhodnete používať určitý ekosystém. Podporujte spoločnosti a služby, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a hodnotám.

Ako Mozilla ovplyvňuje konkurenciu a možnosť voľby

 • Sme protiváhou silných

  Presadzuje sieťovú neutralitu, reformu autorského práva a bojuje s podobnými problémami po celom svete.

 • Podporujeme otvorenosť

  Vytvárame otvorené štandardy, vlastné produkty s otvoreným zdrojovým kódom a podporujeme otvorenosť pri každej príležitosti.

Decentralizácia znamená zapojenie miestnych prispievateľov

Všetci by mali byť schopní prispieť k tvorbe webu tak, aby slúžil a zodpovedal potrebám všetkých svojich používateľov.

3 miliardy ľudí na celom svete používajú internet na vzdelávanie, prácu, hru a spájanie sa s priateľmi. Ale nie každý je schopný prispieť k tomu rovnakou mierou. To znamená, že web neodráža celkovú rozmanitosť svojich používateľov, nefunguje rovnako dobre pre všetkých a môže dokonca obmedzovať určité komunity a jednotlivcov.

Ako môžete podporiť miestne príspevky

 • Začnite tvoriť

  Vyskúšajte si tvorenie vlastného webového obsahu, ktorý vás zaujíma, vo svojom jazyku. Thimble vám s tým určite pomôže.

Ako Mozilla podporuje miestne príspevky

 • Učíme tvorcov

  Poskytujeme nástroje pre výučbu novej generácie webových tvorcov.

 • Učíme prekladateľov

  Poskytujeme návody na preklady, aby bol webový obsah dostupný a relevantný nezávisle od jazyka.

Chcete viac?

Prečítajte si o decentralizácii v našej Správe o zdraví internetu.