Mozilla

Mozilla Leadership Network

Spájame lídrov

Mozilla Leadership Network je celosvetová sieť podporujúca lídrov z rôznych oblastí - od mladých aktivistov vyučujúcich základy webovej gramotnosti, až po výkonných riaditeľov celosvetových spoločností, ktorí spoločne zabezpečia ďalšiu vlnu prístupu, začlenenia a príležitostí na internete.

Lídri z tejto skupiny budú podnikať kroky k tomu, aby:

 • Vytvorili a šírili agendu otvoreného internetu;
 • Po celom svete vytvorili model otvorených hodnôt a praktík v inštitúciách, produktoch a zásadách.

Ako to funguje

Mozilla Leadership Network pracuje v takzvaných ‘huboch’, čo sú komunity ľudí s rôznymi znalosťami, ktoré pomáhajú ostatným s vybudovaním kapacity na zlepšenie prístupu k otvorenému internetu na základe ich pracovnej oblasti či záujmu.

Naše aktuálne huby zahŕňajú tieto témy:

 • Výučba. Učitelia a knihovníci oddaní zmene spôsobu výuky v digitálnej ére.
 • Veda. Vedci a dátový výskumníci sa snažia o to, aby bol výskum a jeho praktické použitie viac otvorené.
 • Internetové zásady a ich obhajoba. Jednotlivci a organizácie sa zameriavajú na problémy s otvorenosťou internetu.
 • Ženy a webová gramotnosť. Členovia komunít a skúsení lídri vytvárajú príležitosti pre ženy a dievčatá, pri ktorých získajú vedomosti a skúsenosti s prácou s webom.
 • Internet vecí. Počítačový nadšenci a dizajnéri tvoria provokatívne prototypy toho, ako by internet vecí mohol a mal vyzerať.

Naše iniciatívy

Mozilla Leadership Network sleduje naše ciele prostredníctvom piatich kľúčových iniciatív, ktoré sa odrážajú v každom hube:

 • Osnovy a školenia. Poskytujeme bezplatné a slobodne dostupné osnovy pre školiace programy, vďaka ktorým môžu lídri rozvíjať schopnosti, ktoré potrebujú k zabezpečeniu ďalšej vlny prístupu, začlenenia a príležitostí na internete. Príklad: Web Literacy Training Module
 • Partnerstvá. Rozvíjame partnerstvá, ktoré pomáhajú Mozille, našej komunite a našim spojencom maximalizovať ich vplyv a dopad. Príklad: Gigabit Community Fund
 • Zhromaždenia. Členovia Mozilla Leadership Network sa stretávajú, aby sa učili jeden od druhého, vymenili si nápady a aby spojili svoje sily. Príklad: MozFest
 • Členstvo. Členovia sa zapájajú, lebo zdieľajú víziu Mozilly a pomáhajú udržať silnú a pestrú komunitu a unikátne príležitosti profesionálneho rozvoja, ktoré sieť ponúka. Príklad: Fellowships

Prečítajte si statégiu Mozilla Foundation na roky 2016-2018