Mozilla

Kľúčové problémy internetu

Naša agenda

Mozilla identifikovala päť problémov, ktoré treba vyriešiť, aby bolo možné vytvoriť otvorený internet, ktorý chceme:

Súkromie a bezpečnosť na internete
Ľudia by mali rozumieť tomu, ako sú ich údaje na internete zberané a používané, a veriť, že sú v bezpečí. Taktiež by však mali mať nad týmito procesmi kontrolu. Zároveň by spoločnosti a vlády mali pracovať na ochrane našich údajov a posilniť záruky nad vlastníctvom našich identít na internete.
Otvorené inovácie
Open source softvér a otvorené štandardy by mali tvoriť srdce internetu a ovplyvňovať organizácie, ich produkty, zásady a praktiky. Potom budú môcť podnikatelia i každodenní používatelia internetu tvoriť, inovovať a súťažiť medzi sebou na internete bez toho, aby si museli pýtať povolenie.
Decentralizácia
Technológie a platformy, ktoré ľudia každý deň používajú, musia spolu fungovať a zároveň by mali byť postavené na otvorených štandardoch. Ľudia očakávajú a požadujú systémy, ktoré fungujú bez problémov a medzi ktorými je prenos informácií a obsahu samozrejmosťou.
Webová gramotnosť
Ľudia by sa mali učiť prispievať na web tak, ako sa učia čítať či písať. Spoločne môžeme prejsť od prostej konzumácie obsahu k jeho tvorbe a k ochrane webu.
Digitálne začlenenie
Ľudia na celom svete by mali mať prístup k internetu a možnosť prispievať naň novým obsahom. Tým pádom bude môcť každý na internete tvoriť náš digitálny svet. Internet odráža rozmanitosť ľudí, ktorí ho používajú.

Mozilla a jej spojenci chcú tieto problémy priniesť do popredia a stať sa hlasom verejnosti, ktorý bude na tieto problémy upozorňovať prostredníctvom propagácie a tvorby technológií.

Prečítajte si statégiu Mozilla Foundation na roky 2016-2018