පහසු ඇරඹුම

ගිණුම් සැකසුම් විශාරද

නව ගිණුම් සැකසුම් විශාරද හඳුන්වාදීමට පෙර, ගිණුම් සැකසීමට IMAP, SMTP, SSL/TLS සැකසුම් දැනගතයුතු විය. නමුත් දැන් ඔබ කළ යුතු වන්නේ නම, වි.තැපැල් ලිපිනය, සහ රහස්පදය ලබාදීම පමණි. නව ගිණුම් සැකසුම් විශාරද ඒ අනුව ඔබගේ ගිණුමේ සැකසුම් අපගේ දත්ත පද්ධතියෙන් සොයා ගිණුම සකසනු ඇත.

ක්‍ෂණික ලිපින පොත

ක්‍ෂණික ලිපින පොත ඇසුරින් ලිපින පොතට නව ලිපින ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් එක්කළ හැකිය. මේ සඳහා ඔබට ලැබුණු ලිපියේ ඇති තරු සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න. දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් ඡායාරූපය, උපන්දිනය, සහ වෙනත් සබඳතා ඇතුළු තවත් විස්තර එක්කළ වැකිය.

ඇමුණුම් සිහිකැඳවනය

නව ඇමුණුම් සිහිකැඳවනය ඔබගේ ලිපියේ බඳේ ඇති ඇමුණුම් යන වචනය පිළිබඳව සැළකිලිමත් වී ලිපිය යැවීමට පෙර ඔබට ඇමුණුම් එක් කිරීමට මතක් කරනු ඇත.

ටැබ් සහ සෙවුම්

ටැබ්

ඔබ Firefox හි ටැබ ප්‍රිය කරන්නේ නම්, එම පහසුකම වි.තැපෑල සඳහාද අත්විදීමේ අවස්ථාව දැන් ඔබට ඇත. තණ්ඩර්බර්ඩ්හි ටැබ් පහසුකම භාවිතයෙන් ඔබට ලිපි වෙනත් ටැබ් තුළ විවෘත කර ඒවා අතර ඉක්මනින් මාරු වියහැකිය. සමහර විට ලිපියකට පිළිතුරු සපයන අතර පැරණි ලිපියක් ඒ සඳහා ආශ්‍රේය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය. ටැබ් මඟින් ලිපි කිහිපයක් එකවර විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම ඔබට ලබා දේ..

ලිපියක් නව ටැබයක් තුළ විවෘත කිරීමට එය මත දිවී-ක්ලික් කිරීම හෝ enter යතුර එබීම ප්‍රමාණවත්ය. ලිපි හෝ ෆෝල්ඩර නව ටැබයක් තුළ පසුබිමේ විවෘත කිරීමට එය දකුණත්-ක්ලික් කළ හැකිය.

Thunderbird වෙතින් පිටවීමේදී, ටැබ් සුරකින අතර ඊළඟ වතාවේ තණ්ඩර්බර්ඩ් විවෘත කිරීමේදී ඒවා නැවත ස්ථාපනය කරනු ඇත. ටැබ් අතර මාරුවීම පහසු කරනු පිණිස මෙවලම් තීරුවේ නව ටැබ් මෙනුවක්ද ඇත.

ක්ෂණික පෙරහන් මෙවලම්තීරුව

ක්ෂණික පෙරහන් මෙවලම්තීරුව මඟින් ඔබගේ ලිපි ඉක්මනින් පෙරහන් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. සෙවීමට අවශ්‍ය වචන ක්ෂණික පෙරහන් කොටුව තුළ ටයිප් කරන්න එවිට ප්‍රතිඵල ක්ෂණිකව පෙන්වනු ඇත. එසේම, ඔබගේ පෙරහන නව ලිපි, ටැග්, හෝ ලිපින පොතේ සබඳතා අනුවද ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. ඔබට පෙරහන සුරැකීම හෝ ඇමුණුම මඟින් වෙනත් ෆෝල්ඩර සඳහාද භාවිතා කළ හැකිය.

සෙවුම් (Search)

Thunderbird ඇති නව සෙවුම් අතුරු මුහුණතෙහි ඇති පෙරහන හා කාලරේඛා මෙවලම් භාවිතයෙන් ඔබට ඇවැසි දේ වඩාත් සියුම්ව සොයාගත හැකිය.එසේම Thunderbird ඔබගේ සියළු ලිපි සූචිකරණය කර සෙවුම් වඩා වේගවත් කරයි. ඔබගේ සෙවුම් ප්‍රතිඵල වෙනම ටැබයක පෙන්වන බැවින් ඒවා සහ වෙනත් ලිපි අතර මාරුවීමද පහසු කරවයි.

ලිපි සංරක්ෂණය (Message Archive)

ලිපියක් ඔබට අනාගතයේදී අවශ්‍ය වේයැයි සිතන්නේ නම් සහ එය නොමකා ලදලිපි වෙතින් ඉවත්කර තැබීමට අවශ්‍ය නම්, එය සංරක්ෂණය කරන්න. ලදලිපි ෆෝල්ඩරය කළමනාකරණයට සහ ලිපි නව ෆෝල්ඩර පද්ධතියක තැබීමට සංරක්ෂණය ඔබට සහායය වනු ඇත.

සංරක්ෂණය බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් හෝ ‘A’ යතුර එබීමෙන් ඔබගේ ලිපිය සංරක්ෂණය (Archive) වනු ඇත.

ක්‍රියාකාරීත්ව කළමනාකරු

ක්‍රියාකාරීත්ව කළමනාකරු ඔබගේ වි. තැපැල් සේවාදායකයා හා Thunderbird අතර සියළු ක්‍රියාකාරීත්වන් සටහන් කරයි. කිසිවක් අනුමාන කළයුතු නොවේ. ලිපි භාවිතයේදී සිදුවූ සියළු දේ එක් ස්ථානයකින් බලාගත හැකිය.

ඔබගේ ඊමේල් භාවිතය රිසිපරිදි සකසාගන්න

Thunderbird පෙනුම සහ දැනීම

Personas හා lightweight "skins" Thunderbird පෙනුම ක්ෂණිකව වෙනස් කර ගැනීම සඳහා ඔබට සහායය ලබාදේ. මෙහිදී දහස් ගණනක් වූ තෝරාගැනීම් අතුරින් ඔබට රිසිදේ ලබාගත හැකිය. එසේම එකිනෙකට වෙනස් වූ අයිකනයන් සහිත වෙනස් තේමාවන් අතරින්ද ඔබට රිසිදේ තෝරාගත හැකිය.

පහන් ෆෝල්ඩර (Smart Folders)

ලදලිපි, යැවූලිපි, හෝ සංරක්ෂණ වැනි විශේෂ ෆෝල්ඩර ඒකාබද්ධ කර බහුවිධ තැපැල් ගිණුම් කළමනාකරණයට අවශ්‍ය සහායය පහන් ෆෝල්ඩර විසින් ලබාදේ. එක් එක් ගිණුමේ ලදලිපි වෙත වෙන වෙනම යනවා වෙනුවට එක් ලදලිපි ෆෝල්ඩරයක් තුළ ලැබෙන ලිපි සියල්ල බලාගත හැකිය.

ඇඩෝන කළමනාකරු

Thunderbird ඇඩෝන සෙවීම සහ ස්ථාපනය සෘජුවම කළ හැකිය. මේ සඳහා තව දුරටත් ඇඩෝන වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇඩෝන කළමනාකරු භාවිතයෙන් එය කළ හැකි බැවිනි. කවර ඇඩෝනය ඔබට සුදුසුදැයි තීරණය කළ නොහැකි අවස්ථාවලදී එහි ඇගයුම් (Ratings), නිර්දේශ, විස්තර, සහ පිංතූර එම තෝරාගැනීම සඳහා උදව් කරනු ඇත.

ඔබගේ ඉ-තැපෑලේ සුරක්ෂිතබව රැකගන්න

ශක්තිමත් පෞද්ගලිකත්වය

Thunderbird 3 පරිශීලකගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරැකීමට සහ දුරස්ථ රූප ආරක්ෂාවට අවශ්‍ය සහායය ලබාදේ. පරිශීලකගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරැකීම සඳහා ස්වයංක්‍රීයව ලිපි තුළ ඇති දුරස්ථ රූප වලකයි.

Phishing Protection

Thunderbird protects you from email scams which try to trick users into handing over personal and confidential information by indicating when a message is a potential phishing attempt. As a second line of defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears to be taking you to a different Web site than the one indicated by the URL in the message.

ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කිරීම

Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the latest version, and notifies you when a security update is available. These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you only what you need and making the security update quick to download and install. The automated update system provides updates for Thunderbird on Windows, OS X, and Linux in over 40 different languages.

නිසරු ලිපි වැළැක්වීම

Thunderbird හි ජනප්‍රිය නිසරු ලිපි පාලන මෙවලම් තවදුරටත් යාවත්කාලීන කර ඇත.ඔබට ලැබෙන සෑම ලිපියක්ම තියුණු ලෙස නිසරු ලිපි පෙරහන් භාවිතයෙන් පරීක්ෂා කරඇත. ඔබ ලිපියක් නිසරු සේ සළකුණු කරන සෑම විටම එම ඉගැනුමෙන් Thunderbird එහි පෙරහන් වැඩිදියුණු කරගනී. එසේම, Thunderbird නිසරු ලිපි ඔබගේ ලදලිපි තුළින් ඉවත්කර තැබීමට ඔබගේ සේවා සපයන්නාගේ නිසරු ලිපි පෙරහන්ද භාවිතා කරයි.

විවෘත මෘදුකාංග

ලොවපුරා විසිරුණු දහස් සංඛ්‍යාත පළපුරුදු සංවර්ධකයින් හා ආරක්ෂක විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත විවෘත මෘදුකාංග දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් Thunderbird සතුය. අපගේ විවෘතබව සහ සක්‍රීය විශේෂඥ ප්‍රජාව ආරක්ෂිතබව සහ ක්ෂණික යාවත්කාලීන කිරීම් සහතික කරයි. එසේම තවත් බොහෝ ආරක්ෂිත හා ඇගයීම් මෙවලම් සේ සඳහා සහායය දක්වයි.