Firefox

ස්ථාන-සාවධාන ගවේෂණය

ෆයර්ෆොක්ස් දැන් ඔබ සිටින තැන වෙබ් අඩවි වලට කීමේ හැකියාව ලබාගෙන ඇත. එමගින් ඔබ සොයන තොරතුරු ඔබට ගැළපෙන අයුරින් සහ වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන ලෙස ලබාගත හැක. මෙය අන්තර්ජාලය වඩාත් බුද්ධිමත් කිරීමේ එක් පියවරක් වන අතර එය සිදුවන්නේ ඔබේ පුද්ගලිකත්වය හොඳින්ම ආරක්ෂා කරමිනි. උත්සාහ කර බලන්න!

නිතර ඇසෙන පැන

ස්ථාන-සාවධාන ගවේෂණය යනු කුමක්ද?

මෙය භාවිතා කරන වෙබ් අඩවි ඔබ සිටින තැන කුමක්දැයි විමසනු ඇත. මෙමගින් ඔබට වඩාත් ගැළපෙන තොරතුරු ලබාගත හැකි අතර එමගින් කාලයද ඉතුරු කර ගත හැකිය. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ සිටින ප්‍රදේශයේ පීසා අවසන්හලක් සොයමින් සිටිනවායැයි සිතන්න. ‍එම වෙබ් අඩවියට ඔබ සිටින ප්‍රදේශය කුමක්දැයි විමසීමට හැකි අතර, 'පීසා' යනුවෙන් සෙවීම මගින් ඔබට අවශ්‍යම පිළිතුරු ලබාගත හැකිවනු ඇත. එවිට වෙනත් තොරතුරු හෝ වැඩිපුර ටයිප් කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත.

නැතිනම්, ඔබට යම් ස්ථානයකට යාමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. වෙබ් අඩවිය ඔබ ආරම්භ කරන ස්ථානය දන්නා නිසා ඔබ කළ යුත්තේ යාමට අවශ්‍ය ස්ථානය ලබාදීම පමණයි.

මෙම සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෛකල්පිත එකකි - ෆයර්ෆොක්ස් ඔබේ අවසරය නොමැතිව ඔබේ ස්ථානය දැනුම් දෙන්නේ නැත. ඔබේ ‍පුද්ගලිකත්වය සෑම අතින්ම ආරක්ෂා කෙරේ. ඒ වගේම ෆයර්ෆොක්ස්හි සියලුම කොටස් ආකාරයටම මෙය සකසා ඇත්තේද විවෘත සම්මත භාවිතයෙනි. එනිසා වෙබ් සංවර්ධකයින්ට මෙය පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකියි.

එය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද?

ඔබ ස්ථාන-සාවධාන වෙබ් අඩවියට පිවිසි විට ෆයර්ෆොක්ස් ඔබෙන් ස්ථානය දැනුම් දීමට කැමතිදැයි අසන් ඇත.

ඔබ කැමැත්ත ලබාදුනහොත් ෆයර්ෆොක්ස් ළඟ ඇති වයර් රහිත ප්‍රවේශ ස්ථාන සහ ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය මගින් තොරතුරු ලබාගනී. ඉන්පසු ෆයර්ෆොක්ස් මෙම දත්ත ගූගල් ස්ථාන‍ සේවා වෙත යවා ඔබ සිටින ස්ථානය දළ වශයෙන් ලබාගනී. එය එම වෙබ් අඩවිය වෙත දැනුම් දෙනු ලබයි. ඔබ මේ සඳහා අකමැත්ත ප්‍රකාශ ක‍ළහොත් ෆයර්ෆොක්ස් කිසිවක් සිදු කරන්නේ නැත.

ඔබ අකමැති බව පවසයි නම්, Firefox කිසිවක් සිදු නොකරනු ඇත.

මේ ස්ථාන කොතරම් නිවැරදිද?

නිවැරදිභාවය ස්ථානයෙන් ස්ථානයට වෙනස් වෙයි. සමහරක් ස්ථාන වලදී අපේ සේවා සපයන්නන්ට මීටර් කිහිපයක් දක්වා ස්ථානය සැපයිය හැකියි. නමුත් වෙනත් ස්ථාන වලදී එය ඊට වඩා වැඩිවිය හැකියි. සියලුම දැනුම් දෙනු ලබන ස්ථාන දළ වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඒවායේ නිවැරදිභාවය සහතික කළ නොහැක. කරුණාකර මෙය හදිසි සේවා සඳහා භාවිතා නොකරන්න. නිතරම සාමාන්‍ය දැනීම භාවිතා කරන්න.

යවන තොරතුරු මොනවාද, කාටද? මගේ පුද්ගලිකත්වය රැකෙන්නේ කොහොමද?

ඔබේ පුද්ගලිකත්වය අපට ඉතාමත් වැදගත් වේ. ෆයර්ෆොක්ස් ඔබේ අවසරය නොමැතිව ඔබේ ස්ථානය කිසි විටෙක ලබාදෙන්නේ නැත. ඔබේ තොරතුරු ඉල්ලන වෙබ් අඩවියකට පිවිසි විට තොරතුරු සේවා සපයන්නා වෙත යැවීමට හෝ වෙබ් අඩවියට දැනුම් දීමට පෙර ඔබේ අවසරය ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

පෙරනිමියෙන් ෆයර්ෆොක්ස් භාවිතා කරන්නේ ගූගල් ස්ථාන සේවා සැපයුමයි. ඔවුන් වෙත යවනු ලබන්නේ:

 • ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය,
 • ළඟ ඇති වයර් රහිත ප්‍රවේශ ස්ථාන වල තොරතුරු සහ
 • අහඹු සේවාදායක හඳුනාගැනීමක් අංකයක්, මෙය ගූගල් මගින් ලබාදෙන අතර සති දෙකකට වරක් කල් ඉකුත් වෙයි.

ෆයර්ෆොක්ස් මගින් ලබාගන්නා තොරතුරු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් සඳහා කරුණාකර ෆයර්ෆොක්ස් පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය බලන්න (ඉංග්‍රීසියෙනි).

ගූගල් ‍ස්ථාන සේවා ඔබේ දළ පිහිටුම ලබාදෙයි (උදා: අක්ෂාංශ දේශාංශ). ගූගල් මගින් ලබාගෙන භාවිතා කරන තොරතුරු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් සඳහා කරුණාකර බලන්න ගූගල් ස්ථාන සේවා පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය (ඉංග්‍රීසියෙනි).

තොරතුරු හුවමාරු කිරීම ඔබේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සංකේතාංඛනය කරනද ලද සම්බන්ධතාවයක් භාවිතා කරයි. ෆයර්ෆොක්ස් වෙත ඔබේ ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු ලැබුණු පසු එම තොරතුරු ඉල්ලූ වෙබ් අඩවියට ඒවා ලබාදෙනු ලබයි. කිසිදු අවස්ථාවක ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවියේ නාමය හෝ ස්ථානය, කුකීස් ගූගල් ස්ථාන සේවා සමග බෙදාගනු ලබන්නේ නැත.

Mozilla හෝ ගූගල් ඔබව හඳුනා ගැනීමට හෝ ඔබ පිළිබඳ ඔත්තු බැලීමට ගූගල් ස්ථාන සේවා සැපයුම් මඟින් රැස් කළ තොරතුරු භාවිතා නොකරනු ඇත.

ඔබේ ස්ථාන තොරතුරු මගින් වෙබ් අඩවිය සිදුකරන්නේ කුමක්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා කරුණාක‍ර එම වෙබ් අඩවියේ පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය වෙත ‍යොමුවන්න.

ඔබේ පුද්ගලිකත්වය පිළිබඳ තවත් තොරතුරු සඳහා ඔබ කියවිය යුත්තේ:

මං අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම සටහන් කෙරෙනවාද?

නැහැ. ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථානය ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලන්නේ වෙබ් අඩවියක් එම තොරතුර ඉල්ලූ විට පමණි. ඔබේ ස්ථානය වෙබ් අඩවියට ලබාදෙන්නේ ඔබ ඒ සඳහා අවසර ලබාදුන් විට පමණි. ෆයර්ෆොක්ස් ඔබ ගවේෂණය කරන අතරතුර ඔබේ ස්ථානය මතක තබාගැනීමක් හෝ සටහන් කිරීමක් නොකරයි.

අඩවියකට ලබා දුන් අවසරයක් පෙරසේ සකසන්නේ කෙසේද?

ඔබ ඔබගේ පිහිටීම අඩවියකට සෑම විටම ලබා දීමට ෆයර්ෆොක්ස්ට අවසර දී ඇත්නම් සහ පසුව ඔබගේ මනස වෙනස් කළහොත්, ඔබට පහසුවෙන්ම එම අවසරය අවලංගු කිරිමට හැක. මේ එය කරන අයුරු වේ:

 • ඔබ අවසර දී ඇති අඩවියට ගමන් කිරීම
 • මෙවලම් මෙනුවට ගොස් පිටු තොරතුරු තෝරන්න
 • අවසර ටැබය තෝරන්න
 • හවුල් පිහිටීම සඳහා සැකසීම වෙනස් කරන්න

ස්ථාන-සාවධාන ගවේෂණය ස්ථිරව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

Firefox තුළ ස්ථාන-සාවධාන ගවේෂණය නිරතුරුවම ඇතුළත්ව පවති. කිසිදු පිහිටීම් තොරතුරක් ඔබගේ අවසරයකින් තොරව යොමු නොකරනු ඇත. ඔබ මෙම අංගය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය කිරීමට කැමති නම්, කරුණාකර මෙම පියවර කීපය අනුගමනය කරන්න:

 • URL තීරුවේ, about:config ලෙස යතුරු ලියනය කරන්න
 • geo.enabled යතුරු ලියනය කරන්න
 • geo.enabled අභිප්‍රේත මත දෙවරක් ක්ලික් කරන්න
 • ස්ථාන-සාවධාන ගවේෂණය දැන් අක්‍රිය කර ඇත

මගේ ජාල අඩවියට භූස්ථාන සඳහා සහය එක් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට පහත උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් භූස්ථාන සහාය අන්තර්ගත කළ හැක Mozilla Developer Center.