Ważna zmiana w Firefoksie: wydzielone profile

Wykryliśmy, że na komputerze zainstalowano i otwarto starszą wersję Firefoksa. Trzeba podjąć pewne kroki.

Co się zmieniło

Dotychczas wszystkie instalacje Firefoksa domyślnie współdzieliły jeden profil. Od teraz Firefox zapewnia wydzielone profile dla każdej instalacji (w tym instalacji Firefoksa Nightly, Firefoksa Beta i Firefoksa ESR). Sprawi to, że Firefox będzie stabilniejszy podczas przełączania między instalacjami na tym samym komputerze.

Jak działają wydzielone profile

Firefox zachowuje informacje, takie jak zakładki, hasła i preferencje użytkownika jako zestaw plików, zwanych profilem użytkownika. Ten profil jest przechowywany w oddzielnym miejscu od plików programu.

Co trzeba zrobić