ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ, ਡੈਸਕਟੌਪ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਬਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜੰਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਬਸ ਦੇਖੋ।

ਡਿਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਟੈਬਸ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਐਪ ਲਵੋ

ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ? ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਬਸ ਭੇਜੋ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਜੰਤਰ ਹੌਪ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।