Chrome ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, Firefox ਨੂੰ ਵਰਤੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Firefox ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਜਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

Chrome Firefox ਨਾਲੋਂ 1.77x ਵੱਧ ਮੈਮਰੀ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ Firefox ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਜਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ

Firefox ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ Firefox ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸਫ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।