Internetthelse

Mozilla har eit oppdrag om å la internett vekse og å halde det friskt. Ver med oss!

Verktøykasse for data-detox

Få di digitale reingjering

Bekjemp opphoping av skadelege data og eliminer bekymringa for delte data på nettet. Om nokre få steg, er du på veg til å bli eit sunnare og meir medvite digitalt eg.

Kom i gang

Common Voice

La røysta di høyrast… bokstavleg tala

Bidra til verdas første bibliotek av røyster med crowdsourcing (nettdugnad). Ein open resurs som hjelper innovatørar med å lage teknologi som gagnar — og forstår — oss alle.

Spel inn på Common Voice

Podkast

Den ultimate podkastsendinga om internetthelse

Høyr! Vi pratar om Internetthelse og korleis du kan delta.

Høyr på podkastsendingane våre

Digital inkludering

La oss lage eit betre internett i lag

Meir om digital inkludering

Nettkompetanse

Borgar av Internett

Lær meir om nettkunnskap

Openheit

Nyskaping er for alle

Støtt openheit på Internett

Desentralisering

Valfridom er bra

Surf uavhengig

Helserapport for internett

Om internetthelse

Internett har fått ein full gjennomgang og resultatet er her.

Les helseraspporten om internett