Ei viktig endring i Firefox: Dedikerte profilar

Vi oppdaga meir enn éin versjon av Firefox på datamaskina di. Du må kanskje gjere noko.

Kva har blitt endra

Først delte alle Firefox-installasjonar som standard ein einskild profil. No gjev Firefox dedikerte profilar til kvar Firefox-installasjon (dette inkluderer installasjonar av Firefox Nightly, Firefox Beta eller Firefox ESR). Dette vil gjere Firefox meir stabil når du skiftar mellom Firefox-installasjonar på same datamaskin.

Korleis dedikerte profilar verkar

Firefox lagrar informasjon som bokmerke, passord og brukarinnstillingar i eit sett med filer som heiter din profil. Denne profilen er lagra på ein separat plass frå Firefox-programfilene.

Kva treng du å gjere