Firefox Browser

Få automatisk personvern på mobilen

Superrask. Privat som standard. Blokkerer 2000+ sporfølgjarar på nettet.

Blokker sporfølgjarar på nettet og invaderande annonsar

Personvernsikring som standard

Legg ikkje att spor med Privat nettlesingsmodus. Når du avsluttar, vert historikken og informasjonskapslane dine sletta.

Stopp selskap frå å følgje deg

Hald deg borte frå radaren deira med Firefox sporingsvern

Berre Android
Gjer Android til din eigen

Tilpass Firefox mobilnettlesaren din med utvidingar for å blokkere annonsar, administrere passord, og hindre Facebook i å spore deg, og meir.

Berre Android
Finn det fort med eit smart søkjefelt

Firefox føreser behova dine med smarte søkjeforslag og rask tilgang til nettstadane du besøkjer mest.

Firefox Browser

Personvernet du fortenar. Farta du treng.