Firefox: opprørar med ei sak

Firefox er uavhengig, og ein del av den ideelle organisasjonen Mozilla, som kjempar for dine rettar på nettet, held styr på kommersielle verksemder, og gjer Internett tilgjengeleg for alle, overalt.

Ingen forpliktingar

Firefox er utvikla av ein ideell organisasjon. Det betyr at vi kan gjere ting som andre ikkje kan, til dømes å byggje nye produkt og funksjonar utan ein skjult agenda. Vår prioritet er din rett til eit privatliv med verktøy som privat nettlesing med sporingsvern.

Det du ser er det du får

Vi meinar at Internett er for folk, ikkje profitt. I motsetning til andre selskap, sel vi ikkje tilgang til dine data. Du har kontroll over kven som ser din søke- og nettlesarhistorikk. Å kunne velje — det er det eit sunt Internett handlar om!

Ein nettlesar på oppdrag

I tillegg til å kjempe for rettane dine på nettet, held vi styr på dei kommersielle verksemdene, medan vi arbeider med allierte over heile verda for å oppretthalde ein sunn Internett-praksis. Så når du vel Firefox, vel vi deg også.