Firefox er no raskare og smidigare

Vi har gjort Firefox raskare, slik at du kan få gjort meir.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvernerklæring

Brukar mindre minne

Ingen likar eit program som sluker alle systemressursane. Firefox brukar mindre RAM enn Chrome, noko som gjer at andre program kan fortsetje å køyre med full fart.

Få alle fanene utan forseinking

Fleiroppgåvekøyring (multi-tasking) med fleire faner har nettopp blitt enklare. Firefox er no ein fleir-prosesseringsnettlesar, som tyder at fanene held seg aktuelle og at det ikkje tek ei endeløyse å oppdatere sider. Med 86% mindre venting, kan du raskt veksle mellom faner, sjølv om du opnar fleire.

Spel i nettlesaren på eit heilt nytt nivå

Firefox har retta seg inn på å forbetre ytinga for 3D-spel. Den kraftige nettlesaren vår minskar forseinkingar, har raskare ping-tider og optimerer speleopplevinga med raskare og smidigare surfning.