Brukar mindre minne

Ingen likar eit program som sluker alle systemressursane. Firefox brukar mindre RAM enn Chrome, noko som gjer at andre program kan fortsetje å køyre med full fart.

Få alle fanene utan forseinking

Fleiroppgåvekøyring (multi-tasking) med fleire faner har nettopp blitt enklare. Firefox er no ein fleir-prosesseringsnettlesar, som tyder at fanene held seg aktuelle og at det ikkje tek ei endeløyse å oppdatere sider. Med 86% mindre venting, kan du raskt veksle mellom faner, sjølv om du opnar fleire.

Spel i nettlesaren på eit heilt nytt nivå

Firefox har retta seg inn på å forbetre ytinga for 3D-spel. Den kraftige nettlesaren vår minskar forseinkingar, har raskare ping-tider og optimerer speleopplevinga med raskare og smidigare surfning.