Få den nyaste versjonen av Firefox.

Og slutt deg til resten av familien av produkt som set privatlivet ditt i høgsetet.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern
  • Bli ein del av Firefox

    Slutt deg til ein heil familie av produkt som respekterer privatlivet ditt, og gjev deg den kunnskapen du treng for å beskytte deg sjølv på nettet.

  • Berbare passord

    Firefox Lockwise gjer passorda du lagrar i Firefox tilgjengelege på alle einingane dine.

  • Ta vare på personvernet ditt

    Privat browsing slettar historikken din for at halde han hemmeleg for andre som brukar datamaskina di.