Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med Microsoft Internet Explorer

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Medan Microsoft sin Internet Explorer framleis kjem førehandsinstallert på dei fleste Windows-baserte PC-ar, vil Microsoft tydeleg føretrekkje at du brukar Edge-nettlesaren, som er vald som standard når du kjøper.

Microsoft avvikla Internet Explorer-merket for fleire år siden, til fordel for den oppdaterte Edge-nettlesaren for Windows 10. Likevel har sakte adopsjon for Edge skapt eit rom for Internet Explorer til å leve vidare, hovudsakeleg av forretningskompatibilitetsomsyn.

Her samanliknar vi Firefox-nettlesar med Internet Explorer når det gjeld sikkerheit, nytte og portabilitet. Vi hjelper deg med å forstå skilnadane på korleis ein moderne nettlesar som Firefox som overheld nettstandardane er, samanlikna med nettlesaren du kan bruke til forretningsformål eller ut frå gamle vanar.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Internet Explorer
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Nei
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Nei

Dersom du ikkje har slutta å bruke Internet Explorer, bør sikkerheitsrisikofaktoren åleine vere nok til å overtyde deg. Microsoft sin eigen tryggingssjef har åtvara millionar av menneske som fortset å bruke Internet Explorer som hovudnettleser at dei set seg sjølv i «fare.»

Microsoft støttar ikkje lenger ny utvikling av Internet Explorer, noko som betyr at sikkerheitsproblem er utbreidd. Microsoft vedgår ope faktumet at sårbarheiter eksisterer i utgangspunktet i kvar versjon av Internet Explorer.

Så kva er løysinga dersom selskapet ditt køyrer gamle appar som berre fungerer på Internet Explorer? Vårt beste råd er, ikkje bland forretningar med glede. Vi tilrår faktisk bruk av Legacy Browser Support-utvidinga for Windows. Denne utvidinga lèt brukarar automatisk opne eit førehandsdefinert sett med nettadresser i Internet Explorer og byte tilbake til Firefox ved navigering til eit anna domene.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Internet Explorer
Blokkering av automatisk avspeling Ja Nei
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Ja
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Nei

Urovekkjande kom 4 til 5 % av all nettrafikk frå datamaskiner via Internet Explorer så seint som i 2019. Det verkar kanskje ikkje som mykje, men i røynda betyr det at millionar av menneskje får ei dårleg internettoppleving. Treg lasting og attgiving, sider som ikkje vert viste rett — alt i tillegg til tryggingsproblema som allereie er omtala.

Dei einaste grunnane til å bruke Internet Explorer er for utviklarar for å teste korleis nettstadane deira ser ut i ein eldre nettlesar, eller dersom eit selskap har forretningskritiske appar som berre fungerer med Internet Explorer-nettlesaren.

I den andre enden av spekteret er Firefox ein av dei mest oppdaterte nettlesarane, og han inneheld mange nyttige og interessante funksjonar, som Pocket som føreslår interessant innhald kvar gong du opnar ei ny fane. Den einskaplege søkje- og nettadresselinja vår, eller Quantum Bar som vi kallar ho, tilbyr også forslag basert på eksisterande bokmerke og etikettar, historikk, opne faner og populære søk. Og med ein gratis Firefox-konto kan du få tilgang til alle innstillingane og dei andre Firefox-produkta våre på kva som helst eining berre ved å logge inn. Du kan også vere trygg på at nettlesaren din allereie tek vare på dei personlege dataa dine.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Internet Explorer
OS-tilgjengelegheit Ja Nei
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Nei
Synkroniserer med mobilen din Ja Nei
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Nei

Ettersom Microsoft har gjort eit trekk for å pensjonere Internet Explorer-nettlesaren, støttar han ikkje lenger nokon versjon for iOS, og har aldri vore tilgjengeleg for Android. Noko som betyr at med mindre du har ei Windows-basert berbar eller stasjonær datamaskin, har du ikkje tilgang til bokmerka, nettlesarhistorikken, lagra passord og annan informasjon som moderne nettlesarar synkroniserer på tvers av einingar.

Firefox fungerer på kva som helst plattform, inkludert Windows, macOS, Linux, Android og iOS. Noko som også betyr at du kan synkronisere all informasjonen din på tvers av plattformer. Så dersom du surfar på ei Windows-basert berbar datamaskin, kan du fortsetje der du slapp når du går over til å surfe på ei iPhone eller Android-eining. Denne komforten bør leverast som standard med alle moderne nettlesarar, og mangler sårt hos Internet Explorer

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

For ikkje så lenge sidan var Internet Explorer den mest populære og mest brukte nettlesaren i verda. Tidene har endra seg, og det same har teknologien, men dessverre har Internet Explorer stort sett ikkje endra seg. Microsoft oppmodar sjølv brukarane ope om å slutte å bruke Internet Explorer og i staden byte til deira nyare Chromium-baserte Edge-nettlesar.

Vår meining er å berre bruke ein påliteleg, privat nettlesar som har vist seg å tilby ei flott oppleving på alle einingar. I direkte samanlikning er det ikkje ein konkurranse i det heile tatt. Firefox er vinnaren i alle evalueringskategoriar. Dersom du er på familiebesøk hos bestemor og startar opp Internet Explorer, kan du gjere bestemor ei teneste og laste ned Firefox for henne.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Internet Explorer (11)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.