Kartlegg trådlause nettverk i nærområdet ditt.

Mozilla Stumbler (open kjeldekode) er ein trådlaus nettverksskannar som samlar metadata frå GPS, mobile- og trådlause nettverk metadata for crowd-source plasseringsdatabasen vår.

  1. Installer Mozilla Stumbler

    Last han ned frå Google Play

    Les meir om Mozillas plasseringstenester og oppdag fleire måtar å vere med på.