Bruk Firefox på ditt iOS eller Android-telefon og netbrett

Firefox er den uavhengige mobile nettlesaren, og ved å bruke han støttar du oppdraget til Mozilla og skapar ei nettoppleving som er privat og personleg.

  1. Legg til Firefox på Android og iOS-einingane dine