Prøv det nye redigeringsverktøyet vårt for animasjonar i Developer Tools Challenger

Dess meir du veit om nettet, dess lettare er det å gjere det til ditt eige. Delta i nettet ved å teste nettkompetansen din ved hjelp av dei nye verktøya i Firefox Developer Edition.

Dev Tools krev Firefox Developer Edition. For å prøve denne oppgåva, last ned Firefox Developer Edition først.

Firefox Developer Edition — Norsk nynorsk

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Firefox Developer Edition — Norsk nynorsk

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern
  1. Gå til Dev Tools Challenger

    Besøk Dev Tools Challenger

    Ver med

    Ver med i Webdev-bidragsgruppa og start med å samarbeide med andra Mozillianarar rundt om i verda.