Bli ein frivillig i Mozilla!

  • 10 554 aktive Mozillianarar over heile verda
  • 26 komande hendingar over heile verda
  • 87 språk (til no), på alle kontinent

#IAmAMozillian

Hei, eg heiter Shreyas, eg er ein mozillian frå India

Eg er ein sokalla Super Mentor innanfor Webmaker, som brenn for å byggje eit opnare internett. Eg grip alle sjansar til å samle fellesskapet vårt — same om det er MozCafes, undervisningsmulegheiter eller ein enkel samankomst for å prate om prosjekta våre.

Akkurat no hjelper eg til med:

  • KidZilla
  • MozCafes
  • Skaparparty
  • Fellesskapshendingar

Det som eg er stoltast over i åra mine som Mozillianar, er KidZilla, eit prosjekt som eg tok initiativet til, og som gjev studentar frå fattige kår grunnleggjande kunnskap om datamaskiner og internett.

Eg er også ein ivrig skribent — om du arbeider innanfor telekommunikation eller PR kan du gjerne kontakte meg. Eg vil gjerne ha noko å henge fingrane i. Og om du vil prate om Webmaking og utdanning, so er eg alltid tilgjengeleg.

Møt fleire Mozillianarar

Få fellesskapsoppdateringar (på engelsk)