Bli ein frivillig i Mozilla!

  • 10 554 aktive Mozillianarar over heile verda
  • 26 komande hendingar over heile verda
  • 87 språk (til no), på alle kontinent

#IAmAMozillian

Hei, eg heiter Rubén, og er ein Mozillianar frå Spania

Eg har vore med i Mozilla-fellesskapet sidan 2004 og hjelpt til med nettsideomsetting, kvalitetskontroll, brukarstøtte og marknadsføring av fellesskapet. Eg har til og med hjelpt til med å arrangere hendingar i Spania og utført IT-oppdrag innanfor Mozillas spanskspråklege fellesskap.

Akkurat no hjelper eg til med:

  • Omsetting av mozilla.org
  • Det spanskspråkege mentorprogrammet til Mozilla
  • Fellesskapshendingar

Møt fleire Mozillianarar

Få fellesskapsoppdateringar (på engelsk)