Bli ein frivillig i Mozilla!

  • 10 554 aktive Mozillianarar over heile verda
  • 26 komande hendingar over heile verda
  • 87 språk (til no), på alle kontinent

#IAmAMozillian

Hei, eg heiter Michael, og er ein mozillian frå Sveits

Eg byrja å bidra med programfiksar for Firefox allereie som tenåring i 2008. Fire år seinare bestemte eg meg for å bli ein offisiell Mozilla-representant (Mozilla Rep) og har sidan dess hjelpt til med å byggje opp Mozillas sveitsiske fellesskap.

Akkurat no hjelper eg til med:

  • Webmaker
  • Hack-a-thons
  • Localization

I tillegg til å arrangere fellesskapshendingar i Sveits, samordnar eg hendingar i Tyskland og Austerrike. Det gjer at eg er ein av få Mozillianarar, som er med på å arrangere i stand hendingar i tre ulike land — og alle desse på berre nokre få månadar.

Målet mitt no er å utvikle den globale fellesskapen vår med språktilpassing (Omsetting), hacking og Webmaker. Kontakt meg gjerne, om du er interessert.

Møt fleire Mozillianarar

Få fellesskapsoppdateringar (på engelsk)