Bli ein frivillig i Mozilla!

  • 10 554 aktive Mozillianarar over heile verda
  • 26 komande hendingar over heile verda
  • 87 språk (til no), på alle kontinent

#IAmAMozillian

Hei, eg heiter Faye, og er ein mozillian frå Filipinane

Eg var på mi første lokale Mozilla-tilstelling i 2011, og vart inspirert av alla dei fantastiske menneska eg trefte og vart kjent med, til å gjere meir. No er eg leiar for Mozilla-fellesskapet på Filippinane.

Akkurat no hjelper eg til med:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Firefox studentambassadørar
  • Fellesskapsbyggjing

Eg er brennande interessert i å organisere lokale Webmaker- og WoMoz-tilstellingar (Women in Mozilla) innanfor felleskapet, der eg kan utdanne andre og hjelpe dei med å utvikle ferdigheitene sine. Eg hjelper også til med studentambassadørprogramma til Firefox og fellesskapsbygging.

Det beste med å vere ein Mozillianar er det globale fellesskapet. Vi er som ein slags «famile», der vi ope godtek kvarandre og kan ha ein open dialog når vi arbeider saman.

Møt fleire Mozillianarar

Få fellesskapsoppdateringar (på engelsk)