Satu Perubahan Penting dalam Firefox: Profil Khusus

Kami mengesan lebih daripada satu versi Firefox dalam komputer anda. Anda perlu mengambil tindakan.

Yang Berubah

Sebelum ini, semua pemasangan Firefox berkongsi profil tunggal secara piawai. Sekarang, Firefox menyediakan profil khusus untuk setiap pemasangan Firefox (ini termasuk pemasangan Firefox Nightly, Firefox Beta atau Firefox ESR). Ini akan membuat Firefox lebih stabil apabila bertukar antara pemasangan Firefox dalam komputer yang sama.

Bagaimana Profil Khusus Berfungsi

Firefox menyimpan maklumat seperti tandabuku, kata laluan dan keutamaan pengguna dalam set fail yang dipanggil profil. Profil ini disimpan di lokasi berasingan daripada fail atur cara Firefox.

Apa Yang Anda Perlu Buat