पूर्णपणे स्थानिक केलेल्या आवृत्या

भाषा ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale डाउनलोड डाउनलोड

जुळणाऱ्या भाषा सापडल्या नाहीत.