നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ടാബുകള്‍ എടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ തുറന്നടാബുകള്‍ സുഗമമായി ഫയര്‍ഫോക്സിലൂടെ ഫോണിലേക്കോ ഡസ്ക്ക്ടോപ്പിലേക്കോ ടാബിലേക്കോ ഷെയര്‍ ചെയ്യാം.

ഫയര്‍ഫോക്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ കയറിയാല്‍ തുറന്ന ടാബുകള്‍ ഫോണിലൂടെയും ടാബിലൂടെയും കാണാം.

നിങ്ങളുടെ തുറന്ന ടാബുകള്‍ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ടാബലറ്റുകളിലും കാണാം. പ്രവേശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

ആപ്പ് സ്വീകരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ബോക്സ് കാലിയാക്കുക

നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഇ മെയില്‍ വഴിയാണോ ലിങ്കുകള്‍ അയയ്ക്കുന്നത്? അതിനുപകരം ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ടാബുകള്‍ അയയ്ക്കുക.

ഉപപകരണം വിദഗ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും

ഒരിടത്ത് നിന്ന് ബ്രൗസ്ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങുക, അത് മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് തുടരുക.

ഏളുപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുക

ഫയര്‍ഫോക്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാണ്.