Žiūrėkite „The Joy of Coding“ ir aptarkite ką matėte su kitais moziliečiais

Kiekvienas gali prisidėti prie „Firefox“ tobulinimo, susekdami ir taisydami „Bugzilloje“ praneštas klaidas. Pamatykite gyvai, kaip tai daro „Firefox“ programuotojas.

  1. Pažiūrėkite trumpą pristatymą.

    @mike_conley garsiai mąstydamas, taiso tikras „Firefox“ klaidas.

    View more Joy of Coding videos

    Įsitraukite

    Prisijunkite prie programuotojų bendruomenės ir pradėkite bendradarbiauti su moziliečiais visame pasaulyje.