បាន​ប្ដេជ្ញា​ចំពោះ​អ្នក រក្សា​ភាព​ឯកជន និង​ជា​បណ្ដាញ​បើក​ចំហ

ទាញយក Firefox — ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិនមាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ Firefox ទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​សាកប្រើ​កំណែ​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​នេះ៖

ទាញយក Firefox — ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​មិន​បំពេញ​តាម តម្រូវ​ការ ដើម្បី​​ដំណើរការ​ Firefox ទេ។

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​មិន​បំពេញ​តាម តម្រូវ​ការ ដើម្បី​​ដំណើរការ​ Firefox ទេ។

Please follow these instructions to install Firefox.

ឯនជនភាព Firefox
Firefox របស់​អ្នក​គឺ​ទាន់​សម័យ​ហើយ។ តើ​ត្រូវការ​ជំនួយ​អ្វី​ផ្សេង​ទេ?

បង្កើត​ឡើង​ជាមួយ​បេសកកម្ម​​មួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឈាន​មុខ​គេ

បាន​ជឿ​ទុកចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត ក្រុម​ហ៊ុន​អ៊ីនធឺណិត សម្រាប់​ភាព​ឯកជន

ស្វែងរក​អ្វី​ដែល​បង្កើត Firefox កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ជឿ​ទុកចិត្ត​បំផុត​នៅ​លើ​បណ្ដាញ

វិធី​ដំណើរការ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ

របៀប​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បណ្ដាញ​តែមួយ។ Firefox ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្ដូរ​វា​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង។ លុប​អ្វី​ដែល​អ្នក​មិន​ប្រើ​ចេញ, រក្សាទុក​​អ្វី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ និង​ដាក់​វា​នៅ​ទីកន្លែង​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់។

លឿន​បំផុត​នៅ​អ្វី​​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ច្រើន​បំផុត

Firefox ត្រូវ​បាន​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា "ស្ដេច​ល្បឿន" នៅ​ក្នុង​ចំណុច​​គោល​​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គេ​​ និង​ការ​សាកល្បង​ប្រើប្រាស់​ជាមួយ​កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត​ផ្សេង​ទៀត។ រក្សាទុក​ពេលវេលា និង​ដំណើរការ​រហ័ស​ជាង​ពី​មុន។

Firefox
392
Opera Next
329
Chrome
326
Internet Explorer 10
182
Opera
147
* បាន​ផ្អែកលើ​លទ្ធផល Tom’s Hardware Web Browser Grand Prix XVI

ស្វែងរក​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ Firefox លឿន​ជាង​ពី​មុន