Azen itwiten i @StartMozilla sakin wali amek tamusni yinek tatiknikant tezmer aɣ-d-mudd afus

Deqs n tarrayin i yellan akken ad tettekkiḍ deg usenfaṛ n Mozilla neɣ ad tmuddeḍ afus i yiminig ines. Ma yella theggaḍ iman-ik akken ad tesseɣtiḍ ugur inek amenzu, azen atwit i @StartMozilla akken ak-d-nemmel amek ara tefruḍ ugur deg uttekki inek amenzu.

  1. Twiti ayagi

    Bɣiɣ ad ttekkiɣ akked Mozilla ! @startmozilla, ini-yi-d amek-izemreɣ ad d-muddeɣ tallalt n ummesten n Web yeldin.

  2. Ḍfeṛ @startmozilla di Twitter