Seqdec Firefox ɣef ibenk inek neɣ tafelwit n uselkem iOS neɣ Android

Firefox d iminig aziraz ilelli, s useqdec ines, ad d-muddeḍ tallalt i tuɣdaṭ n Mozilla udiɣ mudd afus akken yal yiwen ad ifaṛeṣ tagnitt n tunigin tusligt, tudmawant.

  1. Sebded Firefox ɣef ibenkan iOS neɣ Android