გადმოწერეთ უახლესი Firefox-ბრაუზერი.

პირადულობის თავისთავადი დაცვით. ჩამოტვირთეთ Firefox და შეზღუდეთ 2000-ზე მეტი მეთვალყურე.

  • იხილეთ რა იზღუდება

    Firefox გაჩვენებთ მონაცემების რამდენი აღმრიცხავი მეთვალყურე შეიზღუდა თვალთვალის გაძლიერებული დაცვით.

  • ადვილად გადაიტანეთ პაროლები

    Firefox Lockwise პაროლებს, რომლებიც Firefox-შია შენახული, იცავს და ხელმისაწვდომს ხდის ყველა თქვენს მოწყობილობაზე.

  • თვალი ადევნეთ მონაცემთა მიტაცებებს

    Firefox Monitor შეგატყობინებთ, როცა თქვენი ინფორმაცია, რომელიმე კომპანიიდან მიტაცებულ მონაცემებში აღმოჩნდება.