Firefox

Mozilla

Եկե՛ք անենք դա:

Ներբեռնել Firefox-ը — Հայերեն

Հնարավոր է՝ ձեր համակարգը չի համապատասխանում Firefox-ի պահանջներին, բայց կարող եք փորձել հետևյալ տարբերակներից մեկը՝

Ներբեռնել Firefox-ը — Հայերեն

Ձեր համակարգը չի համապատասխանում Firefox-ի պահանջներին։

Ձեր համակարգը չի համապատասխանում Firefox-ի պահանջներին։

Firefox-ը տեղադրելու համար հետևեք այս հրահանգներին:

Firefox-ի գաղտնիությունը

Ներբեռնումը շուտով կսկսի: Չի՞ սկսվել: Կրկին փորձեք:

Screenshot
  • Կրկնակի արագ

    Լավագույն Firefox-ը

  • Թեթև

    Օգտագործում է 30% ավելի քիչ հիշողություն, քան Chrome-ը

  • Հզորապես անձնական

    Իրապես անձնական դիտարկիչ՝ Հետագծման պաշտպանությամբ