Dobra nowinka - wužiwaće
najnowšu wersiju Firefox!

Hišće lěpše nowinki - Firefox nětko funkcije podpěruje, kotrež sej dotal přidatne tykače wužadowachu.

Trjebaće pomoc? Wopytajće pomoc Mozilla

Lěpše funkcije,
mjenje tykačowych aktualizacijow

Firefox nětko tež funkcije podpěruje, kotrež su sej dotal přidatne tykače wužadowali. Nětko so za wyšu wěstotu awtomatisce přez blokowanske lisćiny aktualizuja a rjaduja. Na tute wašnje móžeće z jenož jednej aktualizaciju Firefox na běžnym wostać.

Sćehńće najnowšu wersiju:

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Trjebaće pomoc? Wopytajće pomoc Mozilla

Sće aktualizowanja tykačow syty?
Firefox wam chribjet sylni.

Web so dale wuwiwa a to tež my činimy. Firefox nětko wjace funkcijow podpěruje, kotrež su sej dotal tykače wužadowali, zo byšće móhł z mjenje spadami a přetorhnjenjemi přehladować. Nimo toho naš system blokowanskich lisćinow was mjez aktualizacijemi škita.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox