Firefox je wjace hač wobhladowak

Je cyła produktowa swójba, kotraž je za to myslena, zo sće wěsćiši a bóle inteligentny online.

Firefox Monitor

Hladajće, hač waše wosobinske informacije su wot datoweje dźěry druheho předewzaća potrjechene, a registrujće so za přichodne warnowanja.

Za dźěrami přepruwować

Registrujće so za warnowanja wo datowych dźěrach

Wobhladowaki Firefox

Wobstarajće sej wobhladowaki, kotrež 2000+ datowych přesćěhowakow awtomatisce blokuja. Polěpšeny slědowanski škit je nětko standard w kóždym wobhladowaku Firefox.

Wšě wobhladowaki pokazać

Pocket

Wotkryjće najlěpši wobsah we webje - a wužiwajće jón, hdźežkuli a hdyžkuli chceće.

Dalše informacije wo Pocket

Firefox Relay

Škitajće swoju woprawdźitu e-mejlowu adresu, zo byšće swój póstowy dochad lěpje kontrolował.

Dalše informacije wo Firefox Relay

Firefox Klar

Waš wobhladowak z funkcijemi priwatnosće z awtomatiskim škitom před slědowanjom a blokowanjom wabjenja.

Dalše informacije