Móšnja. Kluče. Telefon. Firefox.

Put Firefox on every device and take performance and convenience everywhere.

Sćehńće Firefox za swój smartfon a tablet.

“Firefox: priwatny, wěsty wobhladowak” za iOS abo Android.

Make Firefox your own

Customize Firefox for Android with extensions to block ads, manage passwords, and more.

Njezawostajejće žane slědy

Zhašejće swoju historiju a placki awtomatisce w priwatnym modusu.

Wzmiće wšitko sobu

Njewopušćejće dom bjez swojich zapołožkow, rajtarkow, noticow a hesłow.