Firefox za iOS

Přidajće Firefox swojemu iPhone, iPad a iPod touch.

Z App Store sćahnyć

Firefox na swój iOS-grat pósłać

Přizjewće so pola konta Firefox, zo byšće na wšěch z wašich mobilnych gratach přistup na swoje přehladowanske daty měł.

 • Historija
 • Hesła
 • Wočinjene rajtarki
 • Zapołožki

Maće hižo konto? Přizjewić

Sće hižo přizjewjeny!

Zhońće wjace wo Sync

Synchronizujće přehladowansku historiju Firefox na iOS

Dalše informacije w App Store

Dźeržće swoje priwatne informacije priwatne

Wěrimy, zo waše wosobinske informacije wam słušeja. Firefox za iOS je napjelnjeny z funkcijemi, zo bychu pomhali, to na tute wašnje wobchować.

 • Historiju zhašeć

  Zhašejće swoju přehladowansku historiju, swoje hesła a wjace z jeničkim podótkom. Wubjerće priwatne daty, kotrež chceće wotstronić, hdyžkuli dyrbiće to činić.

  Zhońće, kak móžeće swoju historiju zhašeć
 • Priwatny modus

  Hdyž tón modus je aktiwizowany, njebudźe Firefox za iOS placki akceptować, hesła sej spomjatkować abo sydła natočeć, kotrež sće wopytał.

  Zhońće wjace wo priwatnym modusu