Bjerće swoje rajtarki sobu

Dźělće z Firefox swoje wočinjene rajtarki bjezposrědnje z mobilnym telefonom, desktopowym gratom abo tabletom.

Zo byšće so pola swojeho konta Firefox přizjewił, wužiwajće swoje wočinjene rajtarki mjez mobilnymi gratami a tabletami.

Wužiwajće tež swoje wočinjene rajtarki mjez desktopowymi ličakami a tabletami. Přizjewće so prosće abo załožće konto Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Nałoženje sćahnyć

Wuswobodźće swój póstowy dochad

Sćelće sebi hišće e-mejlowe wotkazy? Sćelće město toho rajtarki mjez gratami.

Graty wuměnić kaž profi

Započńće něhdźe přehladować a čińće druhdźe dale.

Bjez wobmyslenjow dźělić

Waše daty su wěste z kontom Firefox.