Firefox je nětko spěšniši a šwižniši

Smy ćežko dźěłali, zo byšće wjace činić dał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Funkcije

  • Wužiwajće mjenje składa

    Nichtó ličakowy žračk rady nima! Firefox je šwižny, wulkotny wobhladowak. Dokelž mjenje RAM hač Chrome wužiwamy, móža waše druhe programy jara spěšnje běžeć.

  • Dóstańće wšě rajtarki bjez komdźenja

    Přewjedźenje wjacorych nadawkow z wjacorymi rajtarkami je nětko lóše. Firefox je nětko wjaceprocesowy wobhladowak, štož woznamjenja, zo waše rajtarki aktualne wostawaja a so wjele časa njetrjeba, zo bychu so znowa začitali. Z 86% mjeńšim wisacym časom přeńdźeće wot jednoho rajtarka k druhemu, samo hdyž wjace wočinjeće.

  • Zběhńće hraće z wobhladowakom na wyšu runinu

    Smy zdokonjeli, zo 3D-hry nimale ze systemowej spěšnosću běža, a Firefox nětko lěpši wukon za hraće online sobu přinjese. Naš mócny wobhladowak redukuje komdźenja, pospěšuje ping-časy a optimuje hraće hrow dohromady přez spěšne, šwižne přehladowanje.

Wjace priwatnosće

Hinak hač druhe předewzaća Firefox waše wosobinske daty njepředawa. Nastroje priwatnosće abo slědowanski škit, wy maće kontrolu nad tym, štó sto widźi.

Tak Firefox wašu priwatnosć škita

Wjace swobody

Z wjelkami njewujemy. Firefox k powšitkownosći słužacej organizaciji Mozilla słuša, kotraž za škit wašich prawow online wojuje a so za internet zasadźuje, kotryž je wšěm wužitny - nic jenož někotarym.

Přehladujće njewotwisnje z Firefox