Do Not Track

Do Not Track

Was status:

Funkcija Njeslědować je WUPINJENA

Mozilla je globalna, powšitkownosći wužitna organizacija, kotraž so polěpšenju weba wěnuje. Stajamy zasadu nad profit, a wěrimy, zo web je dźělena zjawna resursa, kotraž dyrbi so hladać, njeje žana wikowanska twora, kotraž ma so předawać. Njewotmołwjamy nikomu nimo wam a wěrimy, zo je rozsudne, wam kontrolu nad wašim online-dožiwjenjom dać. Prócujemy so, wam lěpši dohlad do toho a kontrolu nad tym dać, kak so waše wosobinske informacije zběraja, wužiwaja, składuja a online dźěla.

Mozilla Firefox skići funkciju Njeslědować, kotraž wam dowola nastajić, zo websydła nimaja wam slědować. Jeli funkcija je zmóžnjena, zdźěli Firefox wabjacym syćam a druhim websydłam a nałoženjam, zo nochceće slědowanje za zaměry kaž zadźerženske wabjenje.

Huste prašenja

Što je funkcija Njeslědować?

Funkcija Njeslědować je krok, zo byšće kontrolu wo tym dóstał, kak so waše informacije zběraja a online wužiwaja. Njeslědować je funkcija w Firefox, kotraž wam zmóžnja, websydłu zdźělić, zo nochceće slědowanje přez třećich poskićowarjow za zaměry kaž zadźerženske wabjenje. Čini to přez to, zo HTTP-hłowu Njeslědować kóždy raz přenošuje, hdyž so waše daty z weba wotwołuja.

Je funkcija Njeslědować na Firefox za Android k dispoziciji?

Haj. Firefox za Android je prěni mobilny webwobhladowak, kotryž funkciju priwatnosće Njeslědować skići, a zadźeržuje so na samsne wašnje kaž na desktopje. Zo byšće funkciju Njeslědować na Firefox za Android zmóžnił, trějće prosće dolěwa a podótkńće so nastrojow wobhladowaka. W dialogu Nastajenja podótkńće so tłóčatka pódla "Sydłam zdźělić, zo nimaja mje slědować", zo byšće tute nastajenje zašaltował abo wušaltował.

Blokuje funkcija Njeslědować wabjenje?

Ně, ze zmóžnjenej funkciju Njeslědować budźeće wabjenje widźeć. Ale funkcija Njeslědować móhła typ wabjenje změnić, kotryž widźiće. Zadźerženske wabjenje měri so na přikład na waše zajimy na zakładźe websydłow, kotrež wopytujeće a pytanskich wurazow, kotrež wužiwaće. Jeli sej žadaće, zo websydła nimaja was slědować, a sydła waše nastajenja priwatnosće respektuja, budźeće wjace powšitkowneho wabjenja město zadźerženskeho wabjenja widźeć.

Kak dźěła funkcija Njeslědować z druhimi nastrojemi priwatnosće hromadźe?

Funkcija Njeslědować je jedne z wjele priwatnostnych rozrisanjow. Funkcija Njeslědować njenarunuje wašu antiwirusowu softwaru, njebudźe daty zaklučować a njeje wěstotny mechanizm. Su wjacore druhe priwatnostne a wěstotne funkcije we Firefox.

Budźe funkcija Njeslědować zbytk mojeho webdožiwjenja wobwliwować?

Funkcija Njeslědować móže personalizowane słužby haćić, kotrež rady wužiwaće. Na přikład móhło naprašowanje Njesldować woznamjenić, zo wy dyrbjał swój póstowe čisło zapodać, kóždy raz, hdyž chceće sej předpowědź wobhladać, město zo so wjedro awtomatisce zwobraznja. Personalizacija na websydłach móže wam čas lutować a wospjetowane zapisowanje wobeńć, trjeba wšak daty.

Kak da so funkcija Njeslědować w Firefox aktiwizować?

Tuta funkcija po standardźe zmóžnjena njeje. Móžeće funkciju Njeslědować na rajtarku Priwatnosć namakać. Na Windowsu dźeće k Nastroje > Nastajenja… > Priwatnosć.

Klikńće do tłóčatka pódla "Sydłam zdźělić, zo nimaja mje slědować". Za dalše informacije hlejće dataju pomocy pod kak hodźa so websydła haćić, was slědować.

Budu so předewzaća mojeho nastajenja za Njeslědować dźeržeć?

Předewzaća póčnu funkciju Njeslědować podpěrować, ale snano njepytnjeće žane změny na spočatku. Dźěłamy aktiwnje z předewzaćemi hromadźe, kotrež su započeli funkciju Njeslědować implementować a z druhimi, kotrež su so zawjazali to bórze činić.

Hdźe móžu wjace wo tym zhonić?

Druhe zajimawe dźěło wo funkciji Njeslědować a priwatnosći online: