Spěšniši hač hdy do toho

To je najspěšniši Firefox do toho. Wuznamjenja so přez techniske róžkowe hódnoty
a wšědne nadawki, kotrež zwjetša činiće.

Firefox
392
Opera Next
329
Chrome
326
Internet Explorer 10
182
Opera
147
* Na zakładźe wuslědkow Tom’s Hardware Web Browser Grand Prix XVI.

“Kral spěšnosće”

Wjerškowa spěšnosć

Jeli rady hrajeće, móžeće nětko někotre z wašich faworitow direktnje we webje hrać, bjez toho zo spěšnosć abo cyłkowny wukon zhubiće. Firefox je nawodny wobhladowak při hraću online jako dźěl našich napinanjow, zo by kóždy aspekt wašeho přehladowanskeho dožiwjenja pospěšił.

Zhońće wjace wo tym, kak
mjezy spěšnosće překročujemy

Spěšnosć, kotruž móžeće čuć

Optiměrujemy Firefox za wašnje, kotrež we webje wužiwaće. Tuž so procesy kaž wočinjuenje abo přepinanje
mjez rajtarkami a dóstawanjom wuslědkow z inteligentneho adresoweho pola spěšnišo hdy do toho stawaja.
Dóstańće so tak chětře a lochko kaž móžno tam, hdźež dyrbiće hić.