Přiměrće Firefox po swojich přećach

Je lóšo hač hdy do toho, Firefox wosobinsce wuhotować a jón tak přiměrić, zo by tak fungował, kaž wy to chceće.
Žadyn druhi wobhladowak njeda wam telko wuběra a fleksibelnosće.

Wuhotowany, zo by so
zaso wuhotował

Dóstańće w nowym meniju spěšny a jednory přistup na najbóle wužiwane funkcije. Wočińće wokno “Přiměrić”, zo byšće někajkežkuli tłóčatko přidał, přesunył abo wotstronił. Dźeržće swoje najlubše funkcije — přidatki, priwatne přehladowanje, synchronizacija a dalše — jenož jedne kliknjenje zdalene.

Wjace móžnosćow přiměrjenja

Drasty

Přiměrće Firefox wašemu stilej. Wubjerće z tysacow drastow a wupikajće swój wobhladowak z jeničkim kliknjenjom.

Spytajće nětko
Dalše informacije
Preview of the currently selected theme

Přidatki

Přidatki su kaž nałoženja, kotrež instalujeće, zo byšće Firefox funkcije přidał. Móžeće płaćizny přirunać, so za wjedrom wobhonić, na hudźbu poskać, tweet pósłać a wjace.

  • Čitjaće najnowše nowinki a blogi
  • Zrjadujće swoje sćehnjenja
  • Wobhladajće sej wideja a fota
Tu su někotre z našich faworitow
Dalše informacije

Adresowe polo

Inteligentne adresowe polo wuknje, mjeztym zo přehladujeće, zo by wašu wersiju Firefox jónkróćnu činiło. Pytajće swoje najlubše sydła, bjeztoho zo dyrbjał sej URL spomjatkować.

Hladajće, štož móže za was činić
Firefox Awesome Bar

Dźeržće swój Firefox synchrony

Mějće přistup na swoje zapołožki, historiju, hesła a wjace z někajkehožkuli grata, zo byšće
Firefox k swojemu wobhladowakej činił, hdźežkuli jón wužiwaće.

Zhońće wjace wo Sync
Pomoc wo Sync