Wam, wašej priwatnosći a wotewrjenemu webej zawjazany

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox
Waš Firefox je aktualny. Trjebaće pomoc za něšto?

Z misiju sčinjeny, kotraž was na prěnje městno staja

Dowěry najhódniše internetne předewzaće za priwatnosć

Namakajće won, štož Firefox k dowěry najhódnišemu wobhladowakej we webje čini

Funguje tak, kak wy sej přejeće

Waše wužiwanje weba je jónkrócne. Firefox zmóžnja wam, jón přiměrić. Wotstrońće, štož njewužiwaće, wobchowajće, štož trjebaće a stajće jo prosće, hdźež chceće.

Spěšniši při tym, štož zwjetša činiće

Firefox je so w njewotwisnych pohódnoćenskich a wukonowych testach porno druhim wobhladowakam ”kral spěšnosće” mjenował. Zalutujće čas a čińće prosće něšto spěšnišo hač dotal.

Firefox
392
Opera Next
329
Chrome
326
Internet Explorer 10
182
Opera
147
* Na zakładźe wuslědkow Tom’s Hardware Web Browser Grand Prix XVI.

Namakajće won, štož tón Firefox k dotal spěšnišemu čini