Wobstarajće sej najnowši wobhladowak Firefox.

Tu je awtomatiska priwatnosć. Sćehńće Fireofx, zo byšće přez 2000 přesćěhowakow blokował.

  • Hladajće, štož so blokuje

    Firefox pokazuje, kelko daty hromadźacych přesćěhowakow so z polěpšenym slědowanskim škitom blokuje.

  • Wzmiće swoje hesła sobu

    Firefox Lockwise hesła, kotrež w Firefox składujeće, wěste čini a staja je na wšěch wašich gratach k dispoziciji.

  • Za datowymi dźěrami pytać

    Firefox Monitor was warnuje, jeli wěmy, zo waše informacije su dźěl datoweje dźěry druheho předewzaća.