Wobhladajće sej widejo „The Joy of Coding“ a diskutujće jo potom z druhimi Mozillačanami

Kóždy móže k Firefox přinošować – pytajće a wotstrońće zmylki, kotrež wužiwarjo přez Bugzilla zdźěleja. Wobhladajće sej demonstraciju wo programowanju live na Firefox wuwiwarja, zo byšće widźał, wo čož dźe.

  1. Wobhladajće sej zawod.

    @mike_conley programuje live na woprawdźitych zmylkach Firefox a mysli při tym wótře.

    View more Joy of Coding videos

    Čińće sobu

    Budźće dźěl programowanskeho zhromadźenstwa a dźěłajće z druhimi Mozillačanami z cyłeho swěta hromadźe.